WARUNKI

Marka XperiencePoland.com jest częścią XPERIENCE Sp. z oo sp. z oo k. (Spółka komandytowa) zarejestrowana w Malborska 3 / 76, 03-286 Warszawa Polska, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5892026513, REGON: 365146488 i cieszymy się z możliwości pełnienia funkcji organizatora wycieczek na potrzeby podróży w Polsce. Niniejsze warunki („Umowa”) opisują, czego możesz się od nas spodziewać przy zakupie usług związanych z podróżowaniem za naszym pośrednictwem, oprócz twoich zobowiązań jako klienta. Terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do XPERIENCE Sp. z oo sp.k .. Termin „Ty” odnosi się do klienta odwiedzającego naszą stronę internetową, rezerwującego rezerwację za naszym pośrednictwem lub w inny sposób korzystającego z naszych usług.

Produkty i dostawcy
Sprzedajemy własne usługi, które są w pełni organizowanymi przez nas wydarzeniami. W pozostałej części naszej działalności sprzedajemy również różne produkty związane z podróżami od różnych dostawców i usługodawców („Dostawcy”). Każdy Dostawca ma własne warunki, które mają zastosowanie do twoich szczególnych ustaleń oprócz naszych ogólnych warunków i powinieneś upewnić się, że je rozumiesz. Niektóre oprogramowanie i treści znajdujące się na naszej stronie internetowej są własnością lub licencjonowane przez nas lub naszych dostawców, z których korzystanie może podlegać dalszym warunkom. Nasza strona internetowa, do której odnosi się niniejsza Umowa, można znaleźć pod adresem www.xperiencepoland.com.
XPERIENCE Sp. z oo sp. z oo k. działa jako organizator wycieczek dla produktów i usług, które nie zawsze są bezpośrednio przez nas dostarczane (np. przewóz lotniczy i transport naziemny, posiłki, wycieczki, rejsy itp.).

Depozyty i płatności
Wszelkie depozyty od Ciebie nie podlegają zwrotowi, chyba że uzgodniono inaczej w trakcie procesu rezerwacji. Wpłata depozytu umożliwia nam rezerwację dla ciebie, ale nie gwarantuje ceny. Cena może być zagwarantowana tylko po otrzymaniu wymaganej częściowej lub pełnej płatności i wydaniu innych dokumentów podróży, z zastrzeżeniem wszelkich warunków Dostawcy. Poinformujemy Cię o terminie, w którym wymagana jest pełna płatność. Po podaniu informacji o płatności upoważniasz nas do dokonywania uzgodnień dotyczących płatności z odpowiednimi Dostawcami.

Dokumentacja
Naszą ogólną praktyką jest wysyłanie dokumentów do naszych klientów drogą elektroniczną, gdy tylko jest to możliwe. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej w przypadku złożenia prośby o przesłanie takich dokumentów w wersji papierowej.

Anulowanie i zmiany
Masz prawo anulować wycieczkę nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem wycieczki i ubiegać się o pełny zwrot pieniędzy (obowiązuje 10% opłaty za anulowanie) lub kupon w wysokości 110% kwoty zapłaconej za korzystanie z alternatywnej wycieczki ważnej przez rok po dacie anulowania. Jeśli anulujesz wycieczkę między 10 a 5 dniem roboczym od daty wycieczki, otrzymasz zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacji można dokonać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres friends@xperiencepoland.com. Środki są zwracane przy użyciu tej samej metody płatności, której użyto do rezerwacji na 7 dni przed odwołaną wycieczką. Po tym czasie dajemy sobie prawo do zatrzymania tej części depozytu, która została już wykorzystana podczas przygotowań do wycieczki.

Zwrot i wymiana
Jeśli działanie nie spełnia warunków uzgodnionych w ofercie lub reklamowanych na stronie internetowej, masz prawo do żądania zwrotu aż do 100% wpłaconej kaucji.

Jeśli nie pojawisz się bez uprzedzenia, dajemy sobie prawo do żądania pełnej zapłaty za Twoją wycieczkę.


Twoja akceptacja niniejszego regulaminu
Dokonując rezerwacji u nas lub korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, w tym Części 1-3 niniejszej Umowy oraz wszelkich dodatkowych warunków każdego Dostawcy, które mają zastosowanie do rezerwacji, ustaleń dotyczących podróży lub korzystanie z dowolnej zawartości witryny. Zgadzasz się w imieniu własnym i tych, których reprezentujesz, aby przestrzegać wszystkich takich warunków, w tym płatności wszystkich kwot w terminie. Zgadzasz się, że jakiekolwiek naruszenie tych warunków może skutkować (a) anulowaniem rezerwacji lub zakupu, (b) utratą wszelkich pieniędzy zapłaconych za rezerwację lub zakup, (c) odmową dostępu do odpowiedniej związane z podróżowaniem produkty lub usługi oraz (d) nasze prawo do obciążania Twojego rachunku wszelkimi kosztami, które ponosimy w wyniku takiego naruszenia.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (a) jest w wieku wystarczającym do korzystania z naszych usług i strony internetowej oraz może tworzyć wiążące zobowiązania prawne w związku z użytkowaniem (szczególnie w zakresie wieku zgodnego z prawem do picia, który w Polsce wynosi 18 yo), (b) są prawnie upoważnione do działania w imieniu osób, które reprezentują i akceptują niniejsze warunki w ich imieniu, oraz (c) informacje dostarczone przez Ciebie lub członków grupy są prawdziwe i poprawne. Jesteś odpowiedzialny za poinformowanie innych osób o wszystkich warunkach dotyczących ich podróży. Rozumiesz, że ponosisz odpowiedzialność finansową za korzystanie z naszych usług lub strony internetowej przez Ciebie i tych, którzy używają Twojego imienia i nazwiska lub konta.

Jeśli zmienisz rezerwację
W przypadku, gdy zmiana, o którą prosisz, aby twoje ustalenia dotyczące podróży były dozwolone i możliwe, dołożymy wszelkich starań, aby uniknąć dodatkowych opłat za takie zmiany. Jednakże, jeśli żądana zmiana wymaga dodatkowego wysiłku i wiąże się z kosztami, dajemy sobie prawo do naliczenia Państwu stosownej opłaty.

Jeśli anulujesz rezerwację
Jeśli anulujesz swoje ustalenia, możesz być uprawniony do częściowego zwrotu kosztów. Oprócz warunków odstąpienia od umowy Twojego Dostawcy, obowiązują nasze standardowe opłaty, które można określić na potwierdzeniu odbioru lub potwierdzeniu rezerwacji.
Zwrot zostanie wypłacony Tobie tylko po otrzymaniu środków od Dostawcy.
Jeśli przyczyna anulowania jest objęta warunkami ubezpieczenia podróży, możesz uzyskać zwrot kosztów anulowania za pośrednictwem swojego ubezpieczyciela.

Jeśli masz skargę
Jeśli masz problem podczas wakacji, natychmiast poinformuj odpowiedniego Dostawcę. Jeśli nie będą w stanie rozwiązać problemu, natychmiast skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail ... lub telefonu .... Jeśli nie skontaktujesz się z nami w odpowiednim czasie, nie będziemy mieć możliwości zbadania Twojej skargi i podjęcia próby usunięcia błędu podczas Twojej nieobecności, co może wpłynąć na twoje prawa wynikające z niniejszej Umowy.

Dokumenty podróżne i cele podróży
Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszystkie dane zawarte w dokumentach podróży są poprawne i niezwłoczne zwrócenie naszej uwagi na wszelkie błędy lub rozbieżności. Twoje dokumenty podróży są cenne i należy je zabezpieczyć tak, jakby były gotówką. Nie zawsze można zastąpić dokumenty podróży w przypadku zgubienia, kradzieży, uszkodzenia itp.

Ubezpieczenia
Ubezpieczenie podróżne jest istotną częścią twoich ustaleń. Zdecydowanie zalecamy, abyś wykupił odpowiednie ubezpieczenie na czas trwania podróży. Ubezpieczenie podróżne jest obowiązkowym elementem niektórych ustaleń dotyczących podróży. Możemy być w stanie zorganizować ubezpieczenie podróżne, które zostanie Państwu dostarczone, dostarczyć ofertę i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia.

Korzystanie z naszych usług i strony internetowej
Użytkownik zgadza się, że będzie korzystać z naszej witryny lub usług tylko w celu dokonania uzasadnionych rezerwacji lub zakupów i nie będzie dokonywał spekulacyjnych, fałszywych lub oszukańczych rezerwacji ani rezerwacji w oczekiwaniu na żądanie. Korzystasz wyłącznie z naszej strony internetowej i usług zgodnie z obowiązującym prawem.
Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, użytkownik nie może (a) uzyskiwać dostępu, monitorować lub kopiować jakichkolwiek treści lub informacji na naszej stronie internetowej przy użyciu dowolnego "robota", "pająka" lub innego zautomatyzowanego lub ręcznego urządzenia lub programu, (b) precyzyjnego linku do dowolnej części naszej strony internetowej lub (c) "ramka" lub włączenie jakiejkolwiek części naszej strony internetowej do jakiejkolwiek innej strony internetowej.
Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich, które udostępniamy wyłącznie dla wygody użytkownika. Należy podjąć środki ostrożności, aby zapewnić, że wszelkie dostępne łącza są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych destrukcyjnych mechanizmów. Istnienie tych linków nie oznacza, że ​​popieramy takie witryny lub zawarte w nich treści. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie strony internetowe lub treści lub praktyki dotyczące prywatności danych na takich stronach.

Odszkodowanie
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas i nasze spółki zależne, a także każdego z naszych Dostawców oraz wszystkich ich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, przyczynami, żądaniami, stratami, szkodami lub innymi kosztami (w tym opłaty prawne i księgowe) wniesione przez Ciebie lub osoby trzecie w wyniku (a) Twojego naruszenia niniejszej Umowy, (b) Twojego naruszenia jakichkolwiek praw lub praw osób trzecich, lub (c) korzystania z naszej strony internetowej.

Polityka prywatności
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych dotyczących użytkownika i innych członków jego strony, które zostały nam przekazane zgodnie z warunkami i dla celów określonych w naszej polityce prywatności. Oświadczasz, że przeczytałeś i akceptujesz warunki naszej polityki prywatności, które można znaleźć na naszej stronie internetowej.


Gwarancje, zastrzeżenia i ograniczenie odpowiedzialności
W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI ODNOSZĄC SIĘ DO "US" "MY" I "NASZ" POTRZEBUJEMY TAKŻE NASZYCH SPÓŁEK POWIĄZANYCH. INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI DOSTARCZANE PRZEZ NAS LUB NASZYCH DOSTAWCÓW LUB OPUBLIKOWANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY, W TYM BŁĘDY CEN. NIE GWARANTUJEMY DOKŁADNOŚCI I NIE UCHYLAJ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB INNE NIEDOKŁADNOŚCI W ZWIĄZKU Z TAKIMI INFORMACJAMI, KTÓRE SĄ OBEJMUJĄCE NA NASZEJ STRONIE. WYRAŹNIE ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO POPRAWIANIA JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW CENOWYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ I / LUB W OCZEKIWANIU REZERWACJI WYKONANYCH Z NIEPRAWIDŁOWEGO CENU. W TAKIM PRZYPADKU, JEŚLI JEST DOSTĘPNY, OFERUJEMY PAŃSTWO MOŻLIWOŚĆ UTRZYMYWANIA REZERWACJI OTRZYMUJĄCEJ W PRAWIDŁOWEJ CENIE LUB ANULUJEMY REZERWACJĘ BEZ KARNOŚCI.
WSZELKIE RATINGI DLA DOSTAWCÓW SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE JAKO OGÓLNE WYTYCZNE I NIE GWARANTUJEMY DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW. NIE UDZIELAMY GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI W SZCZEGÓLNYCH PRODUKTACH I USŁUGACH. NIE PONOSIMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG DOSTARCZANYCH PRZEZ NAS LUB ZAWARTYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ DO JAKICHKOLWIEK CELÓW. ZŁOŻENIE LUB OFEROWANIE JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZEZ NAS NIE STANOWI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU POTWIERDZENIA LUB ZALECENIA TEGO PRODUKTU LUB USŁUGI. WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE NASZA STRONA INTERNETOWA, JEJ SERWERY ANI ŻADNY ADRES E-MAIL WYSYŁANY OD NAS LUB NASZYCH DOSTAWCÓW SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH NINIEJSZYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I USŁUG, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNE MOŻE RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD STANU DO STANU.
PRZEWOŹNICY, HOTELE I INNI DOSTAWCY ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PODRÓŻUJĄCE SIĘ LUB INNE USŁUGI NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ NIEZALEŻNYMI WYKONAWCAMI, ALE NIE AGENTAMI ANI PRACOWNIKAMI USA. NIE JESTEŚMY odpowiedzialny za działania, błędy, zaniedbania, oświadczenia, gwarancje, naruszenia lub zaniedbania o wszelkich takich dostawców lub za uszkodzenia ciała, śmierć, szkoda lub PROPERTY INNYCH STRAT LUB WYDATKÓW wynikających. MAMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE BĘDĄ DOKONYWAĆ ZWROTU W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK opóźnienia, odwołania, overbooking, strajku, siły wyższej lub innych przyczyn poza naszą kontrolą, a my nie mamy ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA jakichkolwiek dodatkowych wydatków, przeoczenia, opóźnienia, zmiana trasy lub aktów JAKIEGOKOLWIEK RZĄDU LUB ORGANIZACJI.
W ŻADNYM WYPADKU możemy ponosić odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, KARNE, PRZYPADKOWE, LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z TWOJEGO DOSTĘPU DO wyświetlanie LUB Korzystanie z serwisu lub naszych USŁUG lub przy Opóźnienie lub brak dostępu, wyświetlanie lub skorzystać z naszej strony czy to oparte na teorii zaniedbania UMOWIE, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNYCH, NAWET JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
Jeżeli mimo powyższego ograniczenia, jesteśmy odpowiedzialna za jakiekolwiek straty lub szkody, które wynika z OR w jakikolwiek sposób związane z żadną z SYTUACJI opisany powyżej, a nasza wola odpowiedzialności W żadnym wypadku przekraczać, łącznie, WYŻSZEJ Z ( a) opłaty SERVICE zapłaciłeś do nas w związku z taką transakcją (y) na tej stronie, lub (b) sto dolarów (US $ 100.00) lub równowartość w walucie lokalnej.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODNOTOWUJE PRZYDZIELENIE RYZYKA MIĘDZY STRONAMI. OGRANICZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZEJ CZĘŚCI PRZECHWYŃ I ZWRÓCI SIĘ, NAWET JEŚLI JAKIEKOLWIEK OGRANICZONE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE OKREŚLONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH ZOSTAŁY ZNANE, ABY NIE ZOSTAŁY ZNANE Z PODSTAWĄ JEGO ZASADNICZEGO CELU.


Działamy jako niezależny kontrahent i nie istnieje żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo lub stosunek pracy między Tobą a nami lub naszymi Dostawcami w wyniku niniejszej Umowy lub korzystania z naszej strony internetowej.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej Umowy w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Proszę zapoznać się z naszą stroną internetową pod adresem www.xperiencepoland.com od czasu do czasu, aby przejrzeć najnowszą wersję Umowy. Twój ciągły dostęp lub korzystanie z naszej strony internetowej lub usług oznacza akceptację zmian w Umowie. Użytkownik nie może cedować swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek stronę trzecią. Możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, a takie rozwiązanie nie będzie miało wpływu na żadne prawo do odliczenia, do którego jesteśmy uprawnieni z mocy prawa lub kapitału.
Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, egzekwowalność pozostałych postanowień nie zostanie w żaden sposób naruszona ani naruszona.